Vergoedingen

Ik ben geregistreerd als:

^

regulier fysiotherapeute

^

antroposofisch fysiotherapeute

^

craniosacraaltherapeute

    Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, onder de vergoedingen voor fysiotherapie.

Bij patiënten onder de 18 jaar komt de vergoeding uit de basisverzekering. Bij een chronische code komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering, daarna valt het onder de basisverzekering.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract voor fysiotherapie met uitzondering van Menzis/Anderzorg en ENO/Zorg&Zekerheid. U krijgt bij deze zorgverzekeraar een percentage vergoed van hun tarief. De hoogte ervan is afhankelijk of u een natura of restitutie polis heeft.

 

Craniosacraaltherapie 

Craniosacraaltherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding voor alternatieve zorg, of beweegzorg. Daar is geen contract met de zorgverzekeraar voor nodig. Wel de registratie bij de beroepsvereniging RCN.

In onderstaande link kan je de vergoedingen voor craniosacraaltherapie vinden voor 2020.  Vergoedingen 2020.

 

Antroposofische therapie

Antroposofische therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding voor alternatieve zorg. 
Daar is geen contract met de zorgverzekeraar voor nodig. Wel de registratie bij de beroepsvereniging NVAF.

Er zijn grote verschillen tussen diverse zorgverzekeraars en polissen.
Raadpleeg van tevoren uw polis.

Een verwijzing van een arts is niet nodig.

Lid van:

KNGF, Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
NVAF, Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapeuten
UCN, Vereniging Upledger Craniosacraaltherapie Nederland
RCN, Register Craniosacraaltherapie Nederland

Wilt u aanvullende informatie of een afspraak maken?

Karin van Dijk Praktijk | Gezondheidscentrum Hypericon Berg-en-dalseweg 83 | 6522 BC Nijmegen
info.karinvandijk@gmail.com | 06 811 924 54