Vergoedingen

Ik ben geregistreerd als:

^

regulier fysiotherapeute

^

antroposofisch fysiotherapeute

^

craniosacraaltherapeute

    Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, onder de vergoedingen voor fysiotherapie.

Bij patiënten onder de 18 jaar komt de vergoeding uit de basisverzekering. Bij een chronische code komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering, daarna valt het onder de basisverzekering.

Voor 2022 heb ik alleen contract voor fysiotherapie met:
-VGZ ( incl. Univé, IZZ, IZA, UMC)
-CZ/OHRA/DeltaLloyd
-ONVZ
-DSW

Bent u bij een andere zorgverzekeraar dan krijgt u een percentage van het tarief vergoed. 
Dit percentage is verschillend per zorgverzekeraar. En afhankelijk of u een natura of restitutie polis heeft.

In dit overzicht kunt u vinden wat dat percentage is. Dit overzicht is niet compleet. Check ook op de site van uw zorgverzekering. Aan dit overzicht kan geen rechten worden ontleend.
Overzicht percentage.

 

Craniosacraaltherapie 

Craniosacraaltherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding voor alternatieve zorg, of beweegzorg. Daar is geen contract met de zorgverzekeraar voor nodig. Wel de registratie bij de beroepsvereniging RCN/LVNT.

In onderstaande link staan de vergoedingen voor craniosacraaltherapie  voor 2022.  Vergoedingen 2022.

Het roepen van de Ziel. Systemisch werk via het lichaam.

Deze vorm van behandelen is in combinatie met craniosacraaltherapie of antroposofische therapie. En valt onder één van deze vergoedingen.

 

Antroposofische therapie

Antroposofische therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding voor alternatieve zorg. 
Daar is geen contract met de zorgverzekeraar voor nodig. Wel de registratie bij de beroepsvereniging NVAF.

In onderstaande link staan de vergoedingen voor antroposofische therapie voor 2022.
Vergoedingen 2022.

Er zijn grote verschillen tussen diverse zorgverzekeraars en polissen.
Raadpleeg van tevoren uw polis. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden verleend.

Een verwijzing van een arts is niet nodig.

 

Een behandeling is vaak een combinatie van behandelmethodes.
Voor de eerste afspraak plan ik een uur. Afhankelijk wat daar uitkomt zijn de vervolgafspraken een half uur of 3 kwartier.
Als richtlijn is het tarief:
1 uur – €95,–
3/4 uur €75,–
1/2 uur €52,50

De factuur krijgt u via de mail. Deze komt direct uit mijn software. Deze heet Incura. 
Als de factuur verstuurd wordt, krijgt u ook een betaalverzoek via uw mobiel. 

Lid van:

KNGF, Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
NVAF, Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapeuten. Is onderdeel van NVAZ.
RCN, Register Craniosacraaltherapie Nederland. Dit register is onderdeel geworden van LVNT.
LVNT- Landelijke vereniging Natuurkundige Therapeuten. Is onderdeel van het landelijke RBCZ

Wilt u aanvullende informatie of een afspraak maken?

Karin van Dijk Praktijk | Gezondheidscentrum Hypericon Berg-en-dalseweg 83 | 6522 BC Nijmegen
info.karinvandijk@gmail.com | 06 811 924 54