Contact

De praktijk is tijdelijk gesloten. Dit om te herbronnen en herijken. Wanneer bekend is wanneer ik weer opstart met mijn werk zal dat hier vermeldt worden.

Karin van Dijk  

Gezondheidscentrum Hypericon
Berg-en-dalseweg 83
6522 BC Nijmegen

Voor het pand is het betaald parkeren, Iets verderop niet meer.

06 811 924 54

Lid van

KNGF, Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
NVAF, Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapeuten
LVNT , Landelijke vereniging natuurgeneeskundige therapeuten.
RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.

Kvk: 09200650        BIG: 89033449004

banknr: NL18 INGB 000 121 69 49

Werkdagen

Maandag en dinsdag.

U heeft geen verwijzing van een arts nodig.

Karin van Dijk Praktijk | Gezondheidscentrum Hypericon Berg-en-dalseweg 83 | 6522 BC Nijmegen
info.karinvandijk@gmail.com | 06 811 924 54